Biển đảo và Biên giới

67-15 09 08 467Sáng tạo về hình thức, đa dạng về nội dung triển khai, thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về biển, đảo; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực với những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, nội dung tuyên truyền đã tập trung làm rõ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở pháp lý và lịch sử, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển cũng như các vấn đề liên quan đến biển, đảo. Quân chủng Hải quân và các địa phương, cơ quan đã chủ động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; vị trị, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Đồng thời, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển… góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân; củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Năm 2018, các cơ quan pháp luật của Quân chủng Hải quân đã trực tiếp lên lớp tập trung cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng được hơn 1.000 giờ với trên 58 nghìn lượt người (tăng hơn 4.600 lượt người so với năm 2017). Các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền PBGDPL với tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Một số đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để PBGDPL. Tính chung trong toàn Quân chủng đã tuyên truyền gần 600 buổi cho trên 200 nghìn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng các cơ quan, địa phương; tổ chức nhiều chuyến tàu, máy bay đón trên 3.000 đại biểu đi kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc...

Điểm nổi bật trong thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL của Quân chủng Hải quân là các cơ quan, đơn vị đã chủ động gắn tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đến nay, Quân chủng đã ký kết với hơn 50 tỉnh, thành và 15 cơ quan trung ương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội cùng triển khai các hoạt động tuyên truyền PBGDPL một cách tích cực, chủ động.

Quân chủng đã thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy xây dựng kế hoạch và chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực; kịp thời triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền bằng những hình thức phong phú, đa dạng. Trong năm 2018, đã có hơn 1 vạn lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng, đại học được tham gia các chương trình tuyên truyền PBGDPL nói trên.

Cô giáo Đinh Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm, thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết: “Nội dung mà bộ đội Hải quân tuyên truyền rất phong phú, hữu ích. Qua buổi tuyên truyền đã không chỉ giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường mà còn có ý nghĩa lớn đối với việc định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh khối lớp 12”.

90-15 09 26 124

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo
giữa Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng ủy Quân chủng Hải Quân (Ảnh: QĐ)
Cùng với đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân chủng đã tổ chức đoàn độc lập kiểm tra công tác PBGDPL và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tại các đầu mối đơn vị trực thuộc Quân chủng. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá thực chất kết quả công tác PBGDPL, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở từng cấp, từng loại hình đơn vị; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập ở các đơn vị cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL; góp phần hiệu quả vào đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tăng cường kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã biểu dương những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền PBGDPL của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan pháp luật có thể tổ chức tập huấn trực tuyến PBGDPL; tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản nhất của các luật mới; giới thiệu những tấm gương thực hiện tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trên Báo, Truyền hình Hải quân; biểu dương, khen thưởng các cơ quan chức năng, các thành viên trong Hội đồng thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL...

Có thể thấy, với nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực cùng những hình thức sáng tạo, đa dạng, công tác tuyên truyền PBGDPL của Quân chủng Hải quân đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận. Không chỉ giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền PBGDPL của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng còn trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.

Nguồn:http://dangcongsan.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Nhung