Biển đảo và Biên giới

bd  1 dgs-10 28 08 580Những năm gần đây, cùng với tuổi trẻ cả nước, thế hệ trẻ các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã triển khai có hiệu quả nhiều nội dung hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo.

 

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giữ gìn, bảo vệ và phát triển các tiềm năng biển, đảo của đất nước, cấp bộ Đoàn các cấp ở Hòa Bình luôn xác định việc giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển, đảo Việt Nam cho thế hệ trẻ là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình đã thường xuyên quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; phong trào “Vì biển đảo Việt Nam” và coi đây là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thường xuyên, liên tục trong kế hoạch công tác của tổ chức Đoàn các cấp. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình cũng coi trọng việc chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch, biện pháp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phong trào  “Vì các chiến sĩ nơi biên giới”… gắn với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí.

Chỉ tính trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, các hoạt động nói trên đã thu hút hơn 3 vạn lượt đoàn viên tình nguyện tham gia; động viên gần 1.000 lượt đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cũng đẩy mạnh thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền gắn nội dung tuyên truyền trong các hội nghị giao ban, hội nghị học tập, quán triệt, các cuộc thi, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ trong đoàn viên, thanh thiếu niên và các hình thức khác. Nhờ vậy, đã góp phần trực tiếp nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển; chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo.

Một điểm nhấn trong công tác tuyên truyền về biển, đảo là Tỉnh đoàn Hòa Bình đã chủ động kết hợp chặt chẽ các hoạt động của tuổi trẻ trong tỉnh với các chiến dịch truyền thông, các triển lãm do các sở, ban, ngành tổ chức. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức Triển lãm lưu động “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân”, “Hòa Bình chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” gắn với các hội nghị tuyên truyền tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong các hoạt động này, nội dung trọng tâm tuyên truyền đã hướng vào làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tuyên truyên về Luật Biên giới quốc gia; giới thiệu, tuyên truyền về hệ thống đường biên, mốc giới trên địa bàn và nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, biên giới; giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Bạn Quách Thị Thơm, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Tham gia các hoạt động tuyên truyền, truyền thông do Đoàn trường tổ chức, em và các bạn đã hiểu thêm về những vất vả của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ tại các khu vực biển, đảo của Tổ quốc; từ đó nỗ lực, cố gắng đóng góp phần nhỏ bé của mình trong gìn giữ, bảo vệ và phát triển các tiềm năng của biển, đảo quê hương”.

kkksdtdfyh-10 28 08 673

Các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về biển, đảo đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ,
đoàn viên thanh niên và người dân trong tỉnh (Ảnh: TH)

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp cũng động viên tuổi trẻ toàn tỉnh hướng về các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc với những các công trình, phần việc cụ thể, tích cực như: Hưởng ứng cuộc vận động: “Góp đá xây Trường Sa”, quyên góp, vận động đoàn viên ủng hộ Chương trình "Trường Sa xanh"… Trong giai đoạn 2016 – 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình đã kêu gọi, quyên góp ủng hộ số tiền trên 100 triệu đồng phục vụ các chương trình tuyên truyền, truyền thông về chủ quyền biển, đảo.

Có thể thấy, các hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo do tổ chức Đoàn các cấp ở tỉnh Hòa Bình tổ chức đã giúp thế hệ trẻ hiểu biết thêm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh của đất nước; qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, giúp tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình biết trân trọng giá trị cuộc sống, tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc. Những hoạt động đó đồng thời còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường sự gắn bó, trách nhiệm của tuổi trẻ Hòa Bình trong xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia./.

Nguồn:http://dangcongsan.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Nhung