Ngôn ngữ hiển thị

Quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại, trong những năm qua,công tác đối ngoại của Hòa Bình ngày càng hoàn thiện và phát triển. Tỉnh ta đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Hình ảnh về mảnh đất và con người Hòa Bình được bè bạn trong nước, quốc tế biết đến và trân trọng với những dấu ấn nổi bật.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền MTTQ và đoàn thể nhân dân cụ thể hóa các văn bản: Quyết định số 1223-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo Công tác đối ngoại tỉnh; Chỉ thị số 36-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 42/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh giai đoạn 2015 - 2017. Đồng thời, đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức lồng ghép, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại cho cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân. Công tác ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa được tăng cường và đổi mới theo hướng "Chủ động - sáng tạo - linh hoạt - đa dạng" nhằm chủ động quảng bá, xây dựng hình ảnh của tỉnh nhà.

Công tác xúc tiến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được tăng cường tập trung chỉ đạo. Năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 03 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư, nâng tổng số dự án FDI của toàn tỉnh đến nay là 29 dự án với tổng vốn đăng kỳ là 463 triệu USD, vốn thực hiện đạt khoảng 238 triệu USD, chiếm 51,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Việc thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được chú trọng, hiện nay có 18 chương trình, dự án, phi dự án sử dụng nguồn vốn ODA, trong đó có 09 dự án do tỉnh ta trực tiếp quản lý. Tổng mức đầu tư của các dự án gần 3.410.930 triệu đồng, trong đó vốn ODA gần 2.686.520 triệu đồng, vốn đối ứng là 724.410 triệu đồng. Nhìn chung các dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Bênh cạnh đó, quản lý tốt hoạt động của các tổ chức dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện tại tỉnh, đã phê duyệt 15 chương trình, dự án mới và 01 khoản viện trợ phi dự án, tổng giá trị cam kết các dự án là 3,6 triệu USD. Đến hết năm 2014 toàn tỉnh có 40 chương trình, dự án và viện trợ phi dự án, của 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác phát triển viện trợ cho tỉnh Hòa Bình, với tổng giá trị cam kết viện trợ trên 12 triệu USD.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh ta thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc vận động kiều bào hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Hòa Bình với cộng đồng người Hòa Bình định cư và công tác ở nước ngoại. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có khoảng 3.500 người đang cư trú, sinh sống, làm việc, học tập tại 28 quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung nhiều nhất ở các nước: Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước Châu Âu khác. Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ là 08 tỷ đồng và một số Việt kiều về làm ăn buôn bán nhỏ lẻ tại địa phương. Đến nay, tỉnh đã công nhận Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức, tiến đến thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình.

Trong năm 2014, toàn tỉnh có 75 đoàn ra với tổng số 250 lượt cán bộ, công chức đi công tác, thăm thân, du lịch ở nước ngoài. Các nước đến công tác tập trung chủ yếu là Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Lào, Philopines, Trung Quốc… Mục đích các chuyến công tác nhằm khảo sát, xúc tiến đầu tư, thương mại, học tập kinh nghiệm, ứng dụng những tiến bộ của nước bạn vào công tác quản lý Nhà nước tại tỉnh. Kinh phí chủ yếu là do các dự án tài trợ và cá nhân tự chi trả. Đồng thời, tỉnh ta quản lý tốt hoạt động của các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Toàn tỉnh có 121 đoàn khách nước ngoài với tổng số 760 lượt người đến thăm và làm việc tại tỉnh, chủ yếu là các đoàn chuyên gia về các lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, môi trường và phát triển cộng đồng.

Phát huy những thành quả của công tác đối ngoại, thời gian tới tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia có tiềm năng phát triển trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại sứ quán các nước. Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình vận động các nguồn viện trợ ODA, NGO, FDI hỗ trợ cho địa phương trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực, trình độ dân trí. Phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các đối tác đã thiết lập, đồng thời thúc đẩy, mở rộng quan hệ với các đối tác mới, đặc biệt là các đối tác có tiềm năng lợi thế thuộc các nước phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển chung toàn tỉnh. Ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại về quốc phòng an ninh. Tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; hợp tác với các kênh truyền hình đối ngoại để quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh, các danh lam, thắng cảnh, cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch, tiềm năng, thế mạnh cả tỉnh Hòa Bình./.

12121212121221

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Làothăm di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra

Đại hội II Đảng nhân dân Lào(trong khuôn viên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)

                                                                             Lê Huệ (CTTĐT)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction