Ngôn ngữ hiển thị

Đối ngoại nhân dân là nền tảng cho quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, cho việc kiến tạo, củng cố môi trường hòa bình, tạo dựng hình ảnh góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức, hình thức và nội dung hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các Chỉ thị: Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cũng được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt một cách sâu rộng, nhờ đó đã tranh thủ được nhiều nguồn lực vật chất, sự ủng hộ về tinh thần của bạn bè và các tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có khoảng 3.500 người đang cư trú, sinh sống, học tập, lao động tại 28 quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung nhiều nhất ở các nước: Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước Châu Âu khác. Các công dân của tỉnh đi học tập, lao động ở nước ngoài nhìn chung chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại, chăm chỉ làm ăn góp phần phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương.

Về hoạt động của các Hội thân nhân Việt kiều, hiện tại tỉnh có Hội thân nhân Việt kiều Lào - Thái Lan được thành lập từ năm 1997, đến nay đã có 8 chi hội với 365 hội viên. Hội do các cán bộ hưu trí nhiệt tình, tự nguyện tham gia, qua quá trình hoạt động, Hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đồng thời tích cực vận động tuyên truyền để bà con Việt kiều chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hội đã được Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài tặng bằng khen năm 2008, Hội cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do đã có nhiều thành tích hoạt động trong năm Hữu nghị Việt – Lào 2012.

Nhìn chung, công tác quản lý người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc vận động kiều bào hướng về tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Hiện nay, các hội hoạt động ngày càng tích cực hơn và đã thành lập được Ban vận động: Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức, trên cơ sở đó tiến tới thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình, từ đó góp phần tích cực, nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song do hoạt động của các Hội còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát nên hiệu quả hoạt động chưa thật cao và còn gặp phải một số khó khăn: Việc thông tin, liên lạc với Việt kiều và thân nhân Việt kiều còn gặp rất nhiều khó khăn do không có đầu mối ở cấp cơ sở. Chưa có điều kiện tiếp cận với thân nhân Việt kiều hoặc Việt kiều tại nước ngoài. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các hoạt động vận động người Việt Nam ở nước ngoài còn nhiều lúng túng, thiếu kinh nghiệm. Tỉnh chưa có Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài ở các cấp để làm đầu mối liên lạc chính giữa Việt kiều, thân nhân Việt kiều với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về vấn đề này.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, đồng thời thông qua nhân thân của họ ở địa phương chuyển tải đến các kiều bào ở nước ngoài về chủ trương, chính sách đại đoàn kết dân tộc, của Đảng và Nhà nước ta, các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với việc thu hút kiều bào hướng về đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê số liệu kiều bào và danh sách các gia đình có thân nhân đang cư trú tại nước ngoài. Trên cơ sở số liệu thống kê xây dựng kế hoạch, chương trình vận động, tổ chức gặp mặt kiều bào về thăm quê hương gắn với chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm. Xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác vận động, thu hút kiều bào hướng về quê hương; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Trần Thị Thương Huyền

Sở Ngoại vụ

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction