Ngôn ngữ hiển thị

 Năm 2016, công tác đối ngoại của tỉnh luôn đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện, sâu sát của các cấp ủy đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền các cấp theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác ngày càng được mở rộng, tăng cường và đi vào thực chất; nhiều nội dung chương trình được thúc đẩy, ký kết và triển khai thực hiện.

Lĩnh vực hợp tác quốc tế được chú trọng thực hiện.Tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với 02 tỉnhBắc Lào, đặc biệt là tỉnhHủa Phăn. Đầu tư xây dựng khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào”, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng, truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước.Hoạt động ngoại giao nhân dân tiếp tục được phát triển. Tích cực trao đổi thông tin nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại được chú trọng. Năm 2016 có 53 dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có 01 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 03 triệu USD và 52 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký là 8.386 tỷ đồng, bằng 156% số dự án và bằng 284% số vốn đăng kýso với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 438 dự án; trong đó, có 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 470 triệu USD và 408 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 46.632 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có17chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA docácnhà tài trợnhư:Kuwait,WB, ADB, KfW, EDCF, JICA… Tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án là3.650.589triệu đồng, trong đó vốn ODA là2.978.652triệu đồng, vốn đối ứng là 671.937triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài được quan tâm.Quản lý tốt hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài có chương trình, dự án và viện trợ phi dự án đang hoạt động tại tỉnh. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến thăm quan, khảo sát, đánh giá dự án, nghiên cứu, thu thập thông tin để xây dựng đề cương dự án trên địa bàn tỉnh. Năm 2016,Ủyban nhân dântỉnh phê duyệt tiếp nhận10dự án, 01 khoản viện trợ phi dự án. Tính đến hết tháng 10/2016, trên địa bàn tỉnh có 40 chương trình, dự án và viện trợ phi dự án, trong đó có 30 chương trình dự án chuyển tiếp, 10 chương trình dự án mới do 20tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển viện trợ.Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại11/11 huyện, thành phố của tỉnh với tổng giá trị cam kết viện trợ cho các dự án là: 11.368.551 USD; giá trị cam kết của các dự án mới trong năm 2016 là 1.770.375 USD. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cơ quan hợp tác quốc tế đang hoạt độngvới tôn chỉ tôn trọng pháp luật của Việt Nam cũng như truyền thống văn hoá, phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, văn hóa đối ngoại. Quản lý tốt các hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại tỉnh. Năm 2016 đã tiếp nhận 03 đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến làm việc tại tỉnh, nội dung hoạt động chủ yếu là tìm hiểu nét văn hóa, danh lam thắng cảnh đẹp, các điểm du lịch hấp dẫn của địa phương. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh; lựa chọn, phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh Hòa Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần làm phong phú thêm văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ II đã quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh miền đất, con người Hòa Bình đến các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và quốc tế, như: Lễ hội Cam Cao Phong, Phiên chợ vùng cao, Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, công bố Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình,...

Trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh đối với trong nước và bạn bè quốc tế.

Nguồn: hoabinh.gov.vn

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction