Ngôn ngữ hiển thị

(HBĐT) - Năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã theo dõi, đánh giá tình hình, phát huy tính chủ động, tích cực của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã mở rộng hợp tác với các đối tác mới, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ đầu tư, viện trợ, giúp đỡ cho tỉnh. Tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội hữu nghị hoạt động trong phạm vi tỉnh, như: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan; Việt Nam - Đức. Qua đó góp phần vận động kiều bào hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế, trọng tâm là công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; gắn công tác đối ngoại với nhiệm vụ phát triển KT-XH, tranh thủ khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức và cá nhân nước ngoài để thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Nhờ đó, hoạt động ngoại giao kinh tế của tỉnh năm 2017 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư mới cho 5 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 34 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh lên 35 dự án với tổng vốn đăng ký 505 triệu USD.

Thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin đối ngoại, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành và địa phương chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin đối ngoại của ngành và địa phương nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, những nét tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và con người Hòa Bình nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hợp tác đầu tư và thăm quan du lịch.

dt 1722018224 1-img 9506

Đồng chí Phăn Khăm Vị Pha Văn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm di tích lịch sử nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại phường Chăm Mát, TP Hòa Bình (ngày 19/7/2017).

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước, coi trọng phát triển quan hệ có chiều sâu với các nước láng giềng và các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại, trong đó có Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, nhất là quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng. Các chuyến thăm và làm việc đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam - Lào, Hòa Bình - Hủa Phăn.

Gần đây nhất, ngày 23/1/2018, trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào về quy chế tài chính và quản lý các dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam giành cho Chính phủ Lào, lãnh đạo sở KH&ĐTtỉnh Hòa Bình đã ký biên bản thống nhất với lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Hủa Phăn về thực hiện Dự án trường THPT huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn.

Ngày 22/1 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã đồng ý chủ trương và chứng kiến Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh.

Theo Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020). Vì vậy, công tác đối ngoại của tỉnh cần tiếp tục bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch phát triển KT-XH của cả nước và của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện, trọng tâm là tăng cường sự chủ động, tích cực của các ngành, các cấp và doanh nghiệp trong tỉnh đối với công tác hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao kinh tế, phát huy có hiệu quả các mối quan hệ quốc tế nhằm phục vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của tỉnh; đảm bảo AN-QP, nâng cao vị thế, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.

http://www.baohoabinh.com.vn

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction