Ngôn ngữ hiển thị

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Trưởng BCĐ Quốc gia về hội nhập quốc tế đã cùng các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam chỉ đạo thảo luận triển khai trên các lĩnh vực hội nhập quốc tế về chính trị, đối ngoại, QP-AN; hội nhập kinh tế và hội nhập về văn hóa, xã hội, GD&ĐT và KH-CN. Về phía tỉnh ta, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh,
các sở, ngành, doanh nghiệp tham dự hội nghị trực tuyến về nâng cao hội nhập.
 

Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong đó nêu rõ mục tiêu hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động và thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế gồm Ban Chỉ đạo liên ngành về chính trị, an ninh, quốc phòng; Ban Chỉ đạo liên ngành về kinh tế, Ban Chỉ đạo liên ngành về văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Ngày 7/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Chỉ thị đã nêu rõ các nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện trong 2-3 năm tới nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cho rằng, bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được, trong hội nhập quốc tế, cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế cần đặc biệt quan tâm khắc phục.

Nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế tới cán bộ, doanh nghiệp và người lao động; ưu tiên phân bổ kinh phí và nguồn nhân lực cho các hoạt động hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế; thực hiện tốt cơ chế báo cáo, giám sát về hội nhập quốc tế; chú trọng nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong nước để bảo đảm thực hiện đúng, hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong hội nhập quốc tế…

Phát biểu tại Hội nghị, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị đã quán triệt sâu sắc, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả bằng chương trình, hành động cụ thể. Hoạt động hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, góp phần quan trọng và sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; quảng bá hình ảnh và nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém còn tồn tại, trong đó nổi lên là sự nhận thức về hội nhập ở một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ; công tác thông tin, truyên truyền còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập còn thiếu và yếu, nhất là ở các địa phương;…Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, các Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ hết sức cụ thể mà Chỉ thị 15 đã nêu rõ. Đồng thời, tiếp tục chủ động trong tăng cường công tác thông tin, tập huấn về hội nhập. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trên các lĩnh vực hội nhập từ chính trị, quốc phòng, an ninh cho tới kinh tế, văn hóa, xã hội. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ của bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập…
 
Theo baohoabinh.com.vn

Đối ngoại nhân dân là nền tảng cho quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, cho việc kiến tạo, củng cố môi trường hòa bình, tạo dựng hình ảnh góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức, hình thức và nội dung hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tổ chức, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các Chỉ thị: Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cũng được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt một cách sâu rộng, nhờ đó đã tranh thủ được nhiều nguồn lực vật chất, sự ủng hộ về tinh thần của bạn bè và các tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có khoảng 3.500 người đang cư trú, sinh sống, học tập, lao động tại 28 quốc gia trên thế giới, trong đó tập trung nhiều nhất ở các nước: Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và một số nước Châu Âu khác. Các công dân của tỉnh đi học tập, lao động ở nước ngoài nhìn chung chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại, chăm chỉ làm ăn góp phần phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương.

Về hoạt động của các Hội thân nhân Việt kiều, hiện tại tỉnh có Hội thân nhân Việt kiều Lào - Thái Lan được thành lập từ năm 1997, đến nay đã có 8 chi hội với 365 hội viên. Hội do các cán bộ hưu trí nhiệt tình, tự nguyện tham gia, qua quá trình hoạt động, Hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, đồng thời tích cực vận động tuyên truyền để bà con Việt kiều chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hội đã được Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài tặng bằng khen năm 2008, Hội cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do đã có nhiều thành tích hoạt động trong năm Hữu nghị Việt – Lào 2012.

Nhìn chung, công tác quản lý người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc vận động kiều bào hướng về tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Hiện nay, các hội hoạt động ngày càng tích cực hơn và đã thành lập được Ban vận động: Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức, trên cơ sở đó tiến tới thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình, từ đó góp phần tích cực, nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song do hoạt động của các Hội còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát nên hiệu quả hoạt động chưa thật cao và còn gặp phải một số khó khăn: Việc thông tin, liên lạc với Việt kiều và thân nhân Việt kiều còn gặp rất nhiều khó khăn do không có đầu mối ở cấp cơ sở. Chưa có điều kiện tiếp cận với thân nhân Việt kiều hoặc Việt kiều tại nước ngoài. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các hoạt động vận động người Việt Nam ở nước ngoài còn nhiều lúng túng, thiếu kinh nghiệm. Tỉnh chưa có Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài ở các cấp để làm đầu mối liên lạc chính giữa Việt kiều, thân nhân Việt kiều với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về vấn đề này.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, đồng thời thông qua nhân thân của họ ở địa phương chuyển tải đến các kiều bào ở nước ngoài về chủ trương, chính sách đại đoàn kết dân tộc, của Đảng và Nhà nước ta, các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với việc thu hút kiều bào hướng về đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê số liệu kiều bào và danh sách các gia đình có thân nhân đang cư trú tại nước ngoài. Trên cơ sở số liệu thống kê xây dựng kế hoạch, chương trình vận động, tổ chức gặp mặt kiều bào về thăm quê hương gắn với chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm. Xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác vận động, thu hút kiều bào hướng về quê hương; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Trần Thị Thương Huyền

Sở Ngoại vụ

 

Ngày 21/7/2015, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tổ chức ChildFund, Australia do bà Mary Lathym, Thành viên Ban Giám đốc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

22072015a1

Toàn cảnh buổi làm việc

          Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu bày tỏ cảm ơn đoàn công tác của tổ chức ChildFund đến thăm tỉnh Hòa Bình. Đồng thời cho biết, Hòa Bình có sự khởi sắc như hiện nay là nhờ có sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ tổ chức ChildFund trong 18 năm qua. Đồng chí khẳng định, Hòa Bình luôn dành ưu tiên và sẽ có chính sách hỗ trợ đối với tổ chức ChildFund trong quá trình triển khai các dự án cũng như mở rộng địa bàn hoạt động và triển khai thêm nhiều lĩnh vực khác ngoài 05 lĩnh vực mà ChildFund đang thực hiện tại tỉnh Hòa Bình.

          Thay mặt đoàn công tác của tổ chức ChildFund, bà Mary Lathym cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình dành cho đoàn và mong muốn trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh Hòa Bình sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan cử cán bộ phối hợp, giúp đỡ tổ chức ChildFund trong việc triển khai thực hiện các chương trình dự án tại các địa phương.

          Nhân dịp này, Đoàn công tác của tổ chức ChildFund, Australia cũng đến thăm và làm việc tại các vùng dự án của 04 huyện: Cao Phong, Kỳ Sơn, Kim Bôi và Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình./.

                                                         

                                                                                             Dương Văn Trung

Sở Ngoại vụ

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Chiều 15/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Lào do đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Đồng thời giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật của tỉnh ta trong nhiệm kỳ 2010-2015; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, nội dung các dự án có tính khả thi cao để hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, khai thác khoáng sản... Tăng cường hiệu quả hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Hòa Bình và Hủa Phăn nói riêng, 2 Đảng và 2 Chính Phủ Việt Nam - Lào nói chung, trên tinh thần hợp tác hữu nghị đặc biệt, hiểu biết lẫn nhau, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Đồng chí cũng đã thông tin nhanh về một số thành tựu của tỉnh Hủa Phăn trong 5 năm qua như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 22%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; an sinh xã hội được quan tâm; công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào của tỉnh Hủa Phăn dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2015.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đề xuất với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ trong việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hủa Phăn và tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác để hai bên cùng khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh và ngày càng thắt chặt quan hệ giữa hai tỉnh. Dự kiến sắp tới sẽ có Đoàn công tác của ngành Y tế tỉnh Hủa Phăn sang thăm và làm việc với ngành Y tế tỉnh Hòa Bình, học tập kinh nghiệp trong việc xây dựng, vận hành hiệu quả Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chuẩn bị cho việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hủa Phăn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, một số sở, ban, ngành

của tỉnh Hòa Bình tại Trụ sở Tỉnh ủy     

                           

Theo hoabinh.gov.vn

Ngày 29/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức “Gặp gỡ hữu nghị giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế”. Đây là sự kiện đối ngoại nhằm tri ân bạn bè quốc tế nhân kỉ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Vũ Xuân Hồng - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cùng 200 đại biểu đến từ các tổ chức nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đại diện tỉnh Hoà Bình có đồng chí Bùi Xuân Trường - PGĐ Sở Ngoại vụ tham dự.

49a1

Toàn cảnh buổi gặp gỡ hữu nghị

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: “Những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam luôn gắn với sự ủng hộ chí tình chí nghĩa của bạn bè quốc tế. Trong kháng chiến là các phong trào viện trợ, mít tinh, biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam. Trong thời bình, Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ cả về vật chất, tinh thần và trí tuệ để khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển đất nước”. Đồng chí Nguyễn Văn Pha cũng nhấn mạnh: “Việt Nam sẽ luôn ghi nhớ sự hỗ trợ của nhân dân bạn bè quốc tế, kiên định con đường đã chọn. Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tiếp tục duy trì và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời hào hùng và oanh liệt của nhân dân Việt Nam thời kỳ cách mạng kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt thành của bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu quốc tế cũng đã chia sẻ các thông tin về các hoạt động hợp tác hiện có, trao đổi những biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ quốc tế với các tổ chức nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Tuyết (CTV)

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction