Ngôn ngữ hiển thị

 Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

ký kết quy chế

Theo đó, phạm vi phối hợp gồm: (i) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin đối ngoại, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương, (ii) Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin triển khai dự án, danh sách người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương, (iii) Phối hợp trong công tác tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho các văn phòng dự án, dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương khi có yêu cầu từ văn phòng trụ sở tại Hà Nội, (iiii) Phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chế độ chính sách quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn quản lý.

Cùng với các nội dung trên Quy chế cũng nêu rõ nguyên tắc, trách nhiệm, phương pháp phối hợp, chế độ hội họp và tổ chức thực hiện. Theo đó, hai cơ quan thống nhất, trên cơ sở Quy chế sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiên 6 tháng và hàng năm./.

Nguồn: songoaivu.hoabinh.gov.vn

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction