Ngôn ngữ hiển thị

 Năm 2016, mặc dù tình hình chính trị, an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó, công tác vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đạt được kết quả đáng khích lệ.

Các tổ chức PCPNN thực hiện công tác viện trợ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các cam kết viện trợ liên quan đến chương trình, dự án được quan tâm triển khai có hiệu quả, giá trị giải ngân được thực hiện đúng tiến độ. Tính đến tháng 12/2016, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có 20 tổ chức PCPNN đang hoạt động với 43 chương trình, dự án; tổng giá trị cam kết viện trợ 2.402.110 USD, đã giải ngân trên 2 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp…

phi chính phủ

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới phối hợp với Tập đoàn Youngone Hàn Quốc trao áo nỉ và chăn nỉ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mai Châu

          Để nâng cao hiệu quả thu hút vận động viện trợ PCPNN trong năm 2017, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh thấy được vai trò, tầm quan trọng của nguồn viện trợ PCPNN; đa dạng hóa các hình thức vận động viện trợ, tăng cường tiếp cận với các tổ chức, nhà tài trợ tiềm năng, hướng các nhà tài trợ vào các dự án có quy mô lớn, bền vững và dài hạn; mở rộng đối tượng kêu gọi, thu hút viện trợ từ Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình./.

Dương Văn Trung - Sở Ngoại vụ

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction