Ngôn ngữ hiển thị

 Ngày 18/01/2016, tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch các chương trình của Tầm nhìn Thế giới năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình.

Tới dự Hội nghị về phía tỉnh Hòa Bình có ông Trần Hồng Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo,  đại diện lãnh đạo Ban Quản lý chương trình phát triển vùng của 3 huyện: Yên Thủy, Lạc Sơn, Mai Châu. Về phía Tổ chức Tầm nhìn Thế giới có ông Cao Văn Hà, Giám đốc các chương trình khu vực phía Bắc, Trưởng đại điện các vùng dự án của tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Hòa Bình.

tầm nhìn 2017

                                                          Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đang thực hiện hơn 40 chương trình phát triển vùng (CTPTV) trên toàn quốc. CTPTV sử dụng nguồn vốn tài chính từ nguồn bảo trợ và phi bảo trợ nhằm giúp người dân tại các địa bàn khó khăn phát triển cộng đồng hướng tới an sinh trẻ em bền vững.

Tại tỉnh Hòa Bình Tổ chức Tầm nhìn Thế giới bắt đầu triển khai các hoạt động từ năm 2009. Hiện tại tổ chức Tầm nhìn Thế giới đang  hỗ trợ 03 Chương trình phát triển vùng tại tỉnh Hòa Bình đó là Chương trình phát triển vùng Yên Thủy, Lạc Sơn và Mai Châu và Dự án Sức khỏe Trẻ em Toàn cầu được lồng ghép vào các dự án của Chương trình Phát triển vùng .

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã thực hiện công tác viện trợ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các cam kết viện trợ liên quan đến chương trình, dự án được quan tâm triển khai có hiệu quả, giá trị giải ngân được thực hiện đúng tiến độ. Trong năm 2016, với các dự án được triển khai thực hiện tại 03 Chương trình phát triển vùng của các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn và Mai Châu với tổng giá trị cam kết viện trợ cho các chương trình, dự án là: 4,49 triệu USD, giá trị giải ngân trong năm 2016 là 1,23 triệu USD tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp, phát triển KTXH và giải quyết các vấn đề xã hội. Các Dự án đã đạt được những kết quả tích cực, giúp người dân vùng dự án thay đổi  môi trường học tập và chất lượng dạy và học; chăm sóc sức khoẻ; nâng cao chất lượng thực hiện quản lý của cán bộ Chương trình phát triển vùng và mạng lưới đối tác địa phương. Các ban phát triển thôn đều được tăng các kiến thức, kỹ năng về quản lý dự án; các điều kiện vệ sinh môi trường, nước sạch được cải thiện. Dự kiến, trong năm 2017, WVI sẽ giải ngân trên 1 triệu USD cho các chương trình phát triển vùng tại Hoà Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Hồng Quang đã đánh giá cao sự đóng góp của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới trong thời gian qua đã tài trợ nhiều chương trình, dự án cho tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, Giám đốc Sở Ngoại vụ mong rằng trong thời gian tới, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho tỉnh, mở rộng địa bàn hoạt động tại các địa phương. Sở Ngoại vụ cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động viện trợ trên địa bàn tỉnh và phối hợp với các cơ quan có liên quan sử dụng nguồn vốn tài trợ hiệu quả, đúng mục đích.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được của ba Chương trình phát triển vùng Yên Thủy, Lạc Sơn và Mai Châu do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ trong năm 2016 và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các Ban Quản lý dự án các huyện, các Ban phát triển thôn và nhân viên dự án của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hòa Bình cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các chương trình, dự án do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ trong thời gian tới.

Bạch Thị Diển - Sở Ngoại vụ

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction