Ngôn ngữ hiển thị

Chiều 4-10, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc đã ký Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

dt 510201887 a2

Thỏa thuận này sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên an toàn vệ sinh lao động trong nước. Đồng thời sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn tới.

Từ năm 2003 đến nay, Cục An toàn lao động và các cơ quan của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động với Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA). Cụ thể như, nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam thông qua các khóa huấn luyện, hội thảo về an toàn vệ sinh lao động hằng năm tại nước bạn; giúp tư vấn, xây dựng chính sách về an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và các chuyên đề an toàn lao động trong xây dựng và các lĩnh vực an toàn khác.

Các hoạt động hợp tác giữa Cục An toàn lao động và KOSHA đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực cho xây dựng chính sách về an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam. Trong giai đoạn hợp tác vừa qua, KOSHA đã có nhiều hỗ trợ thực hiện dự án "Nâng cao năng lực phát triển Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ trong ba năm, giai đoạn 2013 - 2016. Ngoài ra, đã đề xuất dự án mới để phát triển các trung tâm vệ tinh và mạng lưới huấn luyện tại miền nam.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tin tưởng, thông qua Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động và các dự án đang được triển khai. Hai bên cũng bàn thảo để có những hướng hợp tác mới cụ thể hơn, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, là thành viên có vai trò quan trọng trong cộng đồng ASEAN.

Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và KOSHA sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực, thúc đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc của cả hai quốc gia. Hợp tác tập trung vào việc trao đổi chuyên gia về huấn luyện và tư vấn trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; Đào tạo các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động cho Việt Nam; Cung cấp thiết bị huấn luyện, trao đổi thông tin và các tài liệu kỹ thuật… Thời gian thực hiện hợp tác kéo dài ba năm, tới tháng 10 năm 2021.Thỏa thuận này sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên an toàn vệ sinh lao động trong nước. Đồng thời sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn tới.

Từ năm 2003 đến nay, Cục An toàn lao động và các cơ quan của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động với Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (KOSHA). Cụ thể như, nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam thông qua các khóa huấn luyện, hội thảo về an toàn vệ sinh lao động hằng năm tại nước bạn; giúp tư vấn, xây dựng chính sách về an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và các chuyên đề an toàn lao động trong xây dựng và các lĩnh vực an toàn khác.

Các hoạt động hợp tác giữa Cục An toàn lao động và KOSHA đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực cho xây dựng chính sách về an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam. Trong giai đoạn hợp tác vừa qua, KOSHA đã có nhiều hỗ trợ thực hiện dự án "Nâng cao năng lực phát triển Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ trong ba năm, giai đoạn 2013 - 2016. Ngoài ra, đã đề xuất dự án mới để phát triển các trung tâm vệ tinh và mạng lưới huấn luyện tại miền nam.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tin tưởng, thông qua Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động và các dự án đang được triển khai. Hai bên cũng bàn thảo để có những hướng hợp tác mới cụ thể hơn, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, là thành viên có vai trò quan trọng trong cộng đồng ASEAN.

Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và KOSHA sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực, thúc đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc của cả hai quốc gia. Hợp tác tập trung vào việc trao đổi chuyên gia về huấn luyện và tư vấn trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; Đào tạo các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động cho Việt Nam; Cung cấp thiết bị huấn luyện, trao đổi thông tin và các tài liệu kỹ thuật… Thời gian thực hiện hợp tác kéo dài ba năm, tới tháng 10 năm 2021.

Theo báo Nhân Dân

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction