Ngôn ngữ hiển thị

Trong thời gian qua, huyện Yên Thủy tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tất cả các xã, thị trấn đều phấn đấu thực hiện các nội dung của phong trào. Công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được các địa phương thực hiện nghiêm túc, công bằng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của huyện Yên Thủy.

 Năm 2018, toàn huyện có 112/155 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa (đạt 72,26%), trong đó có 8 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa 3 năm liên tiếp; 13.261/16.259 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (đạt 81,56%), trong đó số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu xuất sắc đạt 6,25%.

Theo: Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction