Ngôn ngữ hiển thị

dt 28920181427 img 4076Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Từ năm 2016 đến nay, bằng các nguồn vốn lồng ghép, huyện Kim Bôi đã tổ chức được 248 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho 13.412 lượt người tham gia.

 

Huyện xây dựng được 144 mô hình phát triển sản xuất hiệu quả kinh tế cao, điển hình như các mô hình: trồng bí xanh ở các xã: Đú Sáng, Nam Thượng, Sào Báy; trồng ớt xuất khẩu ở xã Thượng Bì với hơn 4 ha; trồng ngô ngọt ở xã Mỵ Hòa với hơn 100 ha; trồng Thanh Long ở xã Đông Bắc; nuôi trâu, bò sinh sản tại các xã: Nuông Dăm, Cuối Hạ, Kim Truy, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Đú Sáng với 143 con bò; nuôi gà thịt theo chuỗi tại các xã: Thượng Tiến, Kim Truy, Bình Sơn với 3.000 con…

Bên cạnh đó, huyện triển khai có hiệu quả nội dung các đề án: tái cơ cấu nông nghiệp huyện Kim Bôi; cải tạo vườn tạp đã thực hiện được 100/100 ha theo kế hoạch; trồng cỏ vỗ béo đàn bò, đã vỗ béo cho 240 con bò tại các xã: Thượng Bì, Kim Tiến, Kim Truy, Mỵ Hòa với diện tích 2 ha cỏ VA06 (đã cho thu 4-5 lứa).

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction