Ngôn ngữ hiển thị

Hiện nay, đơn vị tư vấn đã tiến hành điều tra, khảo sát lập cơ sở dữ liệu để xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hòa Bình. Dự kiến trong quý I/2019, UBND tỉnh sẽ phê duyệt Đề án.

Về bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP, Sở NN&PTNT đã xây dựng xong dự thảo, xin ý kiến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Dự kiến trong quý I, UBND tỉnh sẽ ban hành bộ tiêu chí tạm thời đánh giá sản phẩm OCOP của tỉnh để sớm có căn cứ đánh giá xếp hạng sản phẩm theo đúng chu trình quy định.

OCOP

Sản phẩm thổ cẩm của HTX dệt thổ cẩm Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn thuộc bộ sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020.

Trong thời gian tới, cơ quan thường trực tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chương trình các cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia. Tổ chức thăm quan, học tập trong và ngoài nước về Chương trình OCOP, từ đó triển khai nhanh, có hiệu quả tại địa phương. Trong năm 2019, tỉnh phấn đấu chuẩn hóa từ 25 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Về nguồn lực, dự kiến bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khoảng 8 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí khác để triển khai thực hiện chương trình.

Theo Báo Hòa Bình
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction