Ngôn ngữ hiển thị

Theo UBND huyện Cao Phong, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt 416.640 triệu đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp 2.112 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển 11.870 triệu đồng; ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, xã, vốn lồng ghép các chương trình, dự án, vốn tín dụng, đầu tư của doanh nghiệp, đóng góp của người dân 402.658 triệu đồng. Hiện, trên địa bàn huyện không có công trình nợ đọng xây dựng cơ bản.

huyen Cao Phong

Xã Tây Phong (Cao Phong) phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Đông Phong, Tây Phong; 5 xã đạt từ 11-16 tiêu chí; 2 xã đạt 9 tiêu chí. Năm 2019, huyện Cao Phong đặt mục tiêu nâng tiêu chí bình quân chung của huyện lên 15,41 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 10 tiêu chí; phấn đấu 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Dũng Phong, Tây Phong, Nam Phong. Phấn đấu 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu: khu dân cư xóm Nam Thái, xã Nam Phong; khu dân cư xóm Bằng, xã Tây Phong; khu dân cư xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong. Phấn đấu đạt chuẩn 15 vườn hộ kiểu mẫu NTM tại 5 xã Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong, Đông Phong, Tây Phong.

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction