Ngôn ngữ hiển thị

Ngày 25/6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng USB TOKEN và ký số văn bản, tài liệu. Tham dự có gần 80 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh.

Tap huan

Giảng viên Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông hướng dẫn kỹ năng sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử cho các học viên.

Các học viên được phổ biến, hướng dẫn 4 chuyên đề về: Cài đặt và cấu hình chữ ký số; sử dụng bộ công cụ ký số để xác thực bảo mật trực tiếp trên tập tin PDF; sử dụng chữ ký số trên phần mềm văn phòng điện tử; hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Học viên được thực hành trực tiếp trên máy tính một số mẫu để áp dụng kiến thức về sử dụng chữ ký số trên văn bản, công văn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng, cài đặt USB TOKEN và ký số văn bản, tài liệu trong văn bản điện tử của cơ quan Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức; góp phần đẩy mạnh việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, từng bước thay thế văn bản giấy; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction