Ngôn ngữ hiển thị

Từ đầu năm đến nay, huyện Cao Phong đã thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động như: Tổ chức điều tra cung - cầu lao động tại các xã, thị trấn. Huyện giới thiệu 4 doanh nghiệp về tuyển dụng lao động tại địa phương. Mở được 5 lớp đào tạo nghề nông thôn với 305 học viên tham gia. Phối hợp với các công ty, nhà tuyển dụng tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Cao Phong đã giải quyết việc làm cho 598 người (đạt 54,36% kế hoạch tỉnh giao). Trong đó có 103 người đi lao động trong nước và nước ngoài. Trong thời gian tới, để giải quyết việc làm cho người lao động, huyện tiếp tục triển khai mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động kết nối cung - cầu lao động. Phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm tại các xã trong huyện. Cung cấp thông tin tuyển sinh của các trường nghề để định hướng cho người lao động đăng ký tham gia học nghề.

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction