Ngôn ngữ hiển thị

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sâu rộng phong trào "Toàn dân Bảo vệ ANTQ”, tính từ năm 2016 đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 56 Cụm an ninh giáp ranh, Cụm liên kết an toàn về ANTT; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 79 mô hình với 8.647 đơn vị mô hình tự quản về ANTT.

Điển hình là mô hình "Giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương” tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn); "Dòng họ tự quản” trong đồng bào Mông tại xã Hang Kia (Mai Châu) và Mường Chiềng (Đà Bắc); mô hình "Tổ liên gia tự quản” tại xã Chiềng Châu (Mai Châu), mô hình "Ổ nhà, dòng họ tự quản” tại xã Tân Mỹ (Lạc Sơn); mô hình "Làng Mán tự quản” ở xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ); cụm an ninh giáp ranh "Chương - Quốc - Lương” tại huyện Lương Sơn; mô hình "Nhà trường an toàn không có ma tuý” của Sở GD&ĐT... 

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction