Ngôn ngữ hiển thị

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tích cực đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tổ chức dịch vụ công của Nhà nước, qua hệ thống ATM nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Tăng cường việc kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

Với việc tích cực thực hiện các giải pháp, 9 tháng năm nay, tổng số người tham gia BHXH là 79.000 người; tổng số người tham gia BHYT là 815.000 người, đạt 95,5% dân số toàn tỉnh; tổng số người tham gia BHTN là 62.000 người. Bên cạnh đó, công tác cấp số BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia kịp thời, đầy đủ. Thực hiện cấp 6.740 sổ BHXH, 206.000 thẻ BHYT (trong đó cấp mới 169.800 thẻ, cấp lại 36.200 thẻ); giải quyết chế độ BHXH cho 29.364 lượt người và thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 891.069 lượt người. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.437,2 tỷ đồng; chi BHXH, BHYT, BHTN 1.975,2 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH, BHYT là 60 tỷ đồng, bằng 3,13% so với kế hoạch thu.

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction