Ngôn ngữ hiển thị

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là 81.522 người (bắt buộc là 76.061 người, tự nguyện là 5.461 người), tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 65.412 người, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 808.371 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 94,8% dân số, vượt 1,64% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngay từ đầu tháng 1/2020, BHXH tỉnh đã tích cực tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động và người lao động bằng các hình thức phù hợp. Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ qua mạng internet và giao nhận hồ sơ qua hệ thống bưu điện nhằm giảm số giờ giao dịch của các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác; giảm phiền hà, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia.

Trong tháng 1, BHXH tỉnh đã cấp mới 99 sổ BHXH, gia hạn 724.600 thẻ BHYT, cấp mới 25.200 thẻ BHYT, cấp lại 540 thẻ BHYT.

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction