Ngôn ngữ hiển thị

Nhằm tạo bước đột phá, nông nghiệp thông minh đã được tỉnh Hoà Bình đã ứng dụng trong 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản, bước khởi đầu rất tích cực.

Trong lĩnh vực trồng trọt thể hiện rõ nhất là phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ tưới nhỏ giọt; cũng như nỗ lực áp dụng các tiến bộ KHKT cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 vào sản xuất, nhất là tăng cường liên kết, hỗ trợ từ nhiều nhà trong sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm của các HTX, doanh nghiệp đã dán tem truy xuất nguồn gốc.

Theo thống kê, hiện tỉnh có 104 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Trong đó, đầu tư đối với nông nghiệp công nghệ cao chiếm một phần nhỏ, ít mô hình lớn. Theo quy hoạch tổng thể vùng và khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đạt những mục tiêu cụ thể: Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 25 - 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Đến năm 2020, xây dựng 3 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm: vùng cây ăn quả, vùng rau - hoa, vùng chăn nuôi trâu, bò thịt - thủy sản…

Theo Đại Đoàn Kết

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction