Ngôn ngữ hiển thị

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã xem xét, quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Phong Phú, huyện Tân Lạc và giao Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN này.

Theo đó, CCN Phong Phú, huyện Tân Lạc nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. CCN với diện tích đề nghị thành lập là 75ha, dự kiến có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng với công nghệ sản xuất tiên tiến. Tổng mức vốn đầu tư hạ tầng CCN là trên 877,2 tỷ đồng.

Sau khi được UBND tỉnh quyết định thành lập CCN và giao chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan xác định ranh giới CCN trong quá trình lập quy hoạch chi tiết để không chồng lấn với các công trình, dự án khác; phối hợp với UBND huyện Tân Lạc trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện thủ tục đầu tư cũng như triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định.

Theo Tạp Chí Công Nghiệp Và Tiêu Dùng

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction