Ngôn ngữ hiển thị

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, trong 2 tháng đầu năm, chi nhánh đã thực hiện cho vay đối với 10 chương trình tín dụng chính sách, doanh số cho vay đạt 216,6 tỷ đồng, hơn 5,6 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khách được vay vốn.

Các chương trình tín dụng có doanh số cho vay cao như: Hộ nghèo (63,5 tỷ đồng), hộ cận nghèo (hơn 39 tỷ đồng), giải quyết việc làm (hơn 31,6 tỷ đồng), hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn (hơn 30 tỷ đồng), nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (hơn 29 tỷ đồng). Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3.673 tỷ đồng, 119.868 khách hàng còn dư nợ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, vốn chính sách đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong 2 tháng đầu năm, thông qua vốn chính sách đã có 872 lao động được tạo việc làm, 16 lao động được vay vốn để đi xuất khẩu lao động, trên 3 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng.

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction