Ngôn ngữ hiển thị

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện Mai Châu ước thực hiện 29,304 tỷ đồng, đạt 44,11% dự toán, tăng 70,34% so cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách cấp huyện ước thực hiện 213,065 tỷ đồng, đạt 44,77% dự toán, tăng 13,6% so cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách cấp xã ước thực hiện 50,612 tỷ đồng, đạt 56,02% dự toán, tăng 4,04% so cùng kỳ năm 2021.

Để đạt được kết quả đó, Huyện ủy Mai Châu đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu NSNN trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2025; UBND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; bảo đảm thu đúng, thu đủ và từng bước tăng thu cho NSNN; thẩm định, rà soát lại dự toán chi của các đơn vị dự toán đảm bảo đúng nguồn, nội dung chi, trên nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Báo Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction