Thông tin KT-XH

image005Ngày 01/4/2014 tổ chức Oxfam/Bỉ đã đến thăm và chào Sở Ngoại vụ Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở và cán bộ phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ.

          Oxfam là một tổ chức phi chính phủ của Bỉ hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, hỗ trợ nhân đạo và giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

          Tại buổi gặp mặt, Ông ThiBaut HanQuet - Trưởng đại diện tổ chức Oxfam/Bỉ tại Việt Nam đã khái quát lại kết quả triển khai dự án với Hội Nông dân tỉnh từ năm 2002 - 2013 và việc thực hiện hiệu quả 2 giai đoạn của dự án do tổ chức Oxfam/Bỉ viện trợ: giai đoạn I (2002 - 2007), giai đoạn II (2008 - 2013). Các chương trình dự án của Tổ chức triển khai tại tỉnh Hòa Bình đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường khả năng phân tích của Hội Nông dân các cấp trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, chủ quyền lương thực và giúp người dân nâng cao năng lực của mình trong sản xuất nông nghiệp, biết cách liên kết với nhau để cùng trao đổi, mua bán sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất. Ngoài ra hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, vấn đề về giới, vận động chính sách thông qua Dự án được tăng cường, đẩy mạnh. Ông ThiBaut HanQuet cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Sở Ngoại vụ trong việc phối hợp thực hiện các dự án tại tỉnh trong thời gian qua và mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp có sẵn giữa hai bên. Trong thời gian tới Tổ chức Oxfam/Bỉ sẽ tiếp tục là cầu nối giới thiệu thêm các nhà tài trợ hỗ trợ tại tỉnh Hòa Bình.

          Thay mặt Sở Ngoại vụ, đồng chí Đỗ Hải Hồ -  Giám đốc Sở đã cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Tổ chức trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh chương trình hợp tác, hỗ trợ đã đánh dấu bước phát triển quan trọng, khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp, đồng thời duy trì, nhân rộng kết quả chương trình những năm tiếp theo. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng mong muốn rằng, Tổ chức Oxfam/Bỉ và Sở Ngoại vụ cùng các sở, ban, ngành tiếp tục giữ vững mối quan hệ tốt đẹp sẵn có và tỉnh Hòa Bình là địa bàn ưu tiên trong hoạt động đầu tư hỗ trợ của Tổ chức trong thời gian tới./.

          Bạch Thị Diển

          Phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Tin mới

Viết bởi Super User