Ngôn ngữ hiển thị

Tính đến tháng 6/2014, tỉnh Hòa Bình có 17 tổ chức phi chính phủ/ cơ quan hợp tác phát triển nước ngoài với 36 chương trình, dự án đang hoạt động tại tỉnh (24 chương trình dự án chuyển tiếp, 11 chương trình dự án mới, 01 khoản viện trợ phi dự án), tăng thêm 03 tổ chức mới, 05 chương trình, dự án mới so với cùng kỳ năm 2013.

          Các chương trình, dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn 10/11 huyện, thành phố của tỉnh Hoà Bình, tập trung hoạt động ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn và chủ yếu trong các lĩnh vực: nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội… với đối tượng hưởng lợi là những người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

          Trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND tỉnh đã duyệt tiếp nhận viện trợ 11 dự án của các tổ chức: Tổ chức GNI (Hàn Quốc), Tổ chức Habitat for Humanity International (Mỹ), Liên minh Đồng ruộng Thái Lan (TFA), Tổ chức ChildFund (Australia), Quỹ Phụ nữ toàn cầu (GFW), Tổ chức Action Aid (Anh), Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (Mỹ), Hiệp hội trồng và khai thác rừng Đan Mạch (DDS/DFE) và Đại sứ quán Ai Len.

          Hỗ trợ làm thủ tục cho các đoàn tình nguyện viên thuộc các tổ chức Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Habitat for Humanity International, Helvetas, GNI, Lendwithcare, Oxfam, ChildFund, Seed to Table, Trung tâm phát triển Nguồn lực tài chính cộng đồng (MACDI) đến làm việc tại tỉnh.

          Làm thủ tục gia hạn và chuyển đổi giấy phép, mở rộng địa bàn hoạt động và cấp mới giấy đăng ký văn phòng đại diện cho 04 tổ chức: FFI (Anh), ICCO (Hà Lan), Action (Anh), Oxfam (Anh) vào hoạt động tại tỉnh.

          Tổng giá trị cam kết viện trợ 6 tháng đầu năm 2014 là 3.086.924 USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó những chương trình, dự án có giá trị cam kết viện trợ lớn như dự án “Cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh môi trường huyện Kim Bôi, giai đoạn 2014-2016” của Tổ chức ChildFund có giá trị cam kết viện trợ 344,179 USD, dự án “Hỗ trợ phát triển giáo dục thành phố Hòa Bình” do Tổ chức GNI tài trợ có giá trị cam kết viện trợ 623,467 USD, “Chương trình Phát triển vùng Mai Châu giai đoạn 2013 - 2018” do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ có giá trị cam kết viện trợ 1,420,000 USD.

          Các dự án được triển khai hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng, xác định được đúng đối tượng, mục tiêu để thực hiện hỗ trợ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

          Bạch Thị Diển

          Phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction