Ngôn ngữ hiển thị

Trong năm 2014, Sở Ngoại vụ đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận 15 dự án, 01 khoản viện trợ phi dự án do các tổ chức: ChildFund (Australia), GNI (Hàn Quốc), Habitat for Humanity International (Mỹ), Tầm nhìn Thế giới (Mỹ), Hiệp hội trồng và khai thác rừng Đan Mạch (DDS/DFE), ActionAid, Liên minh Đồng ruộng Thái Lan (TFA), Oxfam Novib (Hà Lan) viện trợ;

          Hỗ trợ làm thủ tục cho các đoàn tình nguyện thuộc các tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Habitat for Humanity International, Helvetas, GNI, Lendwithcare, Oxfam, ChildFund, Seed to Table, Trung tâm môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng (CECAD) đến làm việc tại tỉnh.

          Làm thủ tục gia hạn và chuyển đổi giấy phép, mở rộng địa bàn hoạt động và cấp mới giấy đăng ký văn phòng đại diện cho 07 tổ chức là FFI (Anh), ICCO ( Hà Lan), Action Aid (Anh), Oxfam (Anh), Hiệp hội trồng và khai thác rừng Đan Mạch (DDS/DFE), ILRI/Quốc tế, IFRC/Quốc tế vào hoạt động tại tỉnh.

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 40 chương trình, dự án và viện trợ phi dự án (24 chương trình dự án chuyển tiếp, 15 chương trình dự án mới, 01 khoản viện trợ phi dự án) do 17 tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển viện trợ. Các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại 11/11 huyện, thành phố của tỉnh với tổng giá trị cam kết viện trợ cho các dự án là: 12.203.983 USD; giá trị cam kết của các dự án mới trong năm 2014 là: 3.568.290 USD; giá trị giải ngân là: 3.074.157 USD.

          Các lĩnh vực hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ cơ bản phù hợp với định hướng vận động nguồn viện trợ phi chính phủ theo Chương trình xúc tiến vận động nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2015, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển nông lâm, ngư nghiệp, y tế, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em, văn hóa, thể dục, thể thao và giải quyết các vấn đề xã hội.

          Mặc dù các dự án thuộc nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài có quy mô nhỏ, mang tính chất hỗ trợ, nhưng đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống sinh hoạt cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói giảm nghèo ở khu vực triển khai dự án;  năng lực quản lý của cán bộ và nhân dân vùng dự án được nâng cao.

          Các dự án đã có những hoạt động thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng, xác định được đúng đối tượng, mục tiêu để thực hiện hỗ trợ nên đã nhận được sự ủng hộ của các cấp chính quyền và người dân hưởng lợi từ dự án như: Giúp học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng trong học tập và cuộc sống; giúp nhà trường có thêm trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường; Giúp người dân vùng dự án cải thiện điều kiện sống, từng bước khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt; Nâng cao nhận thức cho người dân về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc thực hiện và giám sát các chương trình của cộng đồng, từng bước giúp họ tự tổ chức, sắp xếp cuộc sống của mình; Nhận thức của người dân và các em học sinh về bảo vệ môi trường , bảo vệ sinh thái bền vững được nâng lên; Số lượng hội viên nông dân được hưởng lợi trực tiếp từ dự án tăng lên theo từng năm, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi trong sản xuất nông, lâm nghiệp nhằm hướng tới nền sản xuất an toàn, bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh lương thực cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình; góp phần cải thiện đời sống kinh tế - xã hội cho nông dân các địa phương tham gia dự án./.

                                                                             Trịnh Thị Bích Hương

                                                                             Phòng Hợp tác quốc tế

                                                                             Sở Ngoại vụ Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction