Ngôn ngữ hiển thị

Ngày 17/12/2014, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2094/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Thúc đẩy thực hiện tham gia và đồng thuận trong quản lý, thực thi chính sách về đất tại tỉnh Hòa Bình - giai đoạn 2” do Tổ chức Oxfam Novib - Hà Lan tài trợ.

Dự án được thực hiện từ năm 2014 - 2015, với tổng giá trị viện trợ 44.000 USD.

Mục tiêu  của dự án nhằm đóng góp xây dựng thể chế văn hóa có sự tham gia thỏa thuận, đồng thuận “đồng ý” hay “không đồng ý” trong các dự án giao dịch về đất đai giữa chính quyền, người dân và nhà đầu tư tại tỉnh Hòa Bình.

Kết thúc giai đoạn 1 (từ tháng 9/2013 đến tháng 12/2014), dự án đã hướng dẫn cán bộ địa phương, tuyên truyền viên, nông dân áp dụng nguyên tắc FPIC trong quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng được các mô hình can thiệp vào chính sách quy hoạch, sử dụng đất, đền bù, di chuyển, tái định cư dựa trên nguyên tắc áp dụng FPIC tại 04 xã địa bàn dự án (xã Quy Hậu, Thanh Hối - huyện Tân Lạc; xã Đồng Tâm, Khoan Dụ - huyện Lạc Thủy); hỗ trợ về kiến thức, kinh phí hoạt động cho các mô hình đồng thuận tại 04 xã nêu trên.

Ở giai đoạn 2, dự án tiếp tục được triển khai tại 02 huyện Tân Lạc và Lạc Thủy nhằm duy trì, nhân rộng và hỗ trợ các mô hình trên hoạt động hiệu quả với các hoạt động tập huấn nâng cao cho nhóm nòng cốt về phương pháp kỹ năng trợ giúp pháp lý, giám sát, hỗ trợ, các kiến thức về luật đất đai, các Nghị định dưới luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan; tài liệu hóa tiến trình, kinh nghiệm, những bài học và kết quả trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

                                                                             Trịnh Thị Bích Hương

                                                                             Phòng Hợp tác quốc tế

                                                                             Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction