Ngôn ngữ hiển thị

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đồng bộ; sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng, thân thiện với môi trường, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao.

Tập trung phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng chất lượng cao. Xây dựng điểm du lịch Mai Châu đạt các tiêu chí là điểm du lịch quốc gia vào năm 2020; khu du lịch hồ Hòa Bình đạt các tiêu chí của khu du lịch quốc gia vào năm 2025. Phấn đấu phát triển du lịch trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Tây Bắc, khu vực Trung du miền núi phía Bắc, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo đó, Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò quan trọng của ngành du lịch trong phát triển kinh tế. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước về quản lý du lịch; xây dựng môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn để thu hút đầu tư và du khách...

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch mà trọng tâm là các tuyến đường giao thông trọng điểm, hệ thống điện; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình, điểm du lịch Mai Châu và các điểm du lịch có tiềm năng...

Xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch; có cơ chế ưu đãi về đất, tín dụng cho các nhà đầu tư; hỗ trợ đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp sạch.

Đa dạng hóa các loại hình du lịch như: du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng chất lượng cao... mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình gắn với khai thác nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh để thu hút khách du lịch. Phát triển loại hình du lịch thể thao, giải trí, du lịch mạo hiểm.

Mở rộng các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch...

Chú trọng công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch xúc tiến du lịch quốc gia và của tỉnh để thông tin, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển sản phẩm du lịch.

Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, liên doanh, liên kết trong hợp tác đầu tư nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch...

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng, nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, BTV Tỉnh ủy đề ra 9 nhóm giải pháp, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Tăng cường công tác QLNN; Đầu tư xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; Xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; Mở rộng liên kết phát triển du lịch; Bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch. 

Nguồn: baohoabinh.com.vn

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction