Thông tin KT-XH

 Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong tháng 1/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.976 tỷ đồng, tăng 16,22% so với cùng kỳ năm trước, bằng 7,34% kế hoạch năm.

Cũng trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 33, 7 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ, bằng 7,24% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 30, 6 triệu USD, tăng 105,5% so với cùng kỳ, bằng 7,8% so với kế hoạch năm.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị viên