image005Ngày 01/4/2014 tổ chức Oxfam/Bỉ đã đến thăm và chào Sở Ngoại vụ Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở và cán bộ phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ.