Ngôn ngữ hiển thị

Ngày 17/10, tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh ta gồm các đồng chí đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch & Đầu tư đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương. Tiếp và làm việc với đoàn phía Bộ Công Thương có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Công Thương, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và tập đoàn trực thuộc.

Với định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, bên cạnh những đề án phát triển sản xuất đã được xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả như đề án “dồn điền - đổi thửa”, “cánh đồng cho thu nhập cao”, “cải tạo vườn tạp”, “trồng cỏ vỗ béo trâu, bò”, “sản xuất rau an toàn”..., huyện Kim Bôi đặc biệt quan tâm phát triển trồng cây có múi đối với vùng quy hoạch của huyện.

Hiện tại, các KCN trong tỉnh có 63 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 18 dự án FDI với vốn đăng ký 395,9 triệu USD và 45 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký 8.141,9 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/9/2006 của Tỉnh ủy về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường pháp lý, tạo sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về thu hút đầu tư.

9 tháng qua, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng khá. Giá trị xuất khẩu ước đạt 266, 3 triệu USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước, bằng 78,3% kế hoạch năm.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction